True is actually naturally flawlessly performed (can you anticipate any less coming from VC) and replica watches also alternates in between polished along with cleaned surfaces, to strengthen the form.
Top

Disclaimer


U dient een arts te raadplegen bij:

 • Hartritmestoornissen
 • CVA of TIA
 • Diabetes type II
 • Nierstenen
 • Jicht of hyperurikemie
 • Trombose
 • Gebruik van bepaalde medicatie zoals antidepressiva, diuretica, Thyrax of bloeddrukverlagers
 • Eetstoornis
 • Epilepsie

U mag absoluut niet starten met het proteïnedieet bij:

 • Nierinsufficiëntie
 • Leverinsufficiëntie
 • Hartinsufficiëntie
 • Recent hartinfarct (< 12 maanden)
 • Diabetes type I
 • Eiwitallergie (koemelk of soja)
 • Kanker
 • Zwangerschap en borstvoeding
 • Hypokaliëmie
 • Fenylketonurie (PKU)
 • Porfyrie
 • Kinderen in de groei

 

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen fouten en/of onvolkomenheden op de website voorkomen. SLIMdiet kan de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van SLIMdiet bevindende informatie niet volledig uitsluiten. SLIMdiet wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand.
De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.